Wie is PACTA Wealth Architect ?

PACTA Wealth Architect is een vermogensarchitect die u een helpende hand reikt om uw vermogensvraagstukken samen met u op te lossen.

Het kantoor bestaat uit een team van specialisten met jarenlange ervaring en complementaire kennis op fiscaal, erfrechtelijk, vennootschapsrechtelijk, economisch en financieel vlak.

Als persoonlijke vermogensarchitect stemmen wij de financiële en fiscale situatie van de cliënt af op zijn/haar behoeften en doelstellingen. Om uw belangen maximaal te behartigen staan onafhankelijkheid, transparantie en maatwerk steeds centraal in onze dienstverlening.

Hoe beheert u vandaag uw familiaal patrimonium?

Het beheer van uw familiaal patrimonium impliceert dat u een beroep dient te doen op diverse vertrouwenspersonen: fiscale raadgevers, bankiers, verzekeraars, vastgoedexperts, notarissen, ...

Deze veelheid aan specialisten is nodig, doch maakt de zaken ook ingewikkeld en ondoorzichtig.

Daarom wil PACTA Wealth Architect u bijstaan bij het beheer van uw patrimonium.

 

Overkoepelend advies

Ons advies is overkoepelend en aanvullend t.a.v. de andere vertrouwenspersonen. Uw patrimonium heeft immers ook nood aan een vertrouwenspersoon die uw vermogensvraagstukken in een groter geheel plaatst.

Met onze dienstverlening willen we u een duidelijk inzicht geven in wat u heeft en, vooral, welke mogelijkheden u heeft om uw patrimonium te optimaliseren.

 

Hoe werkt PACTA Wealth Architect met u samen?

Specifiek voor onze dienstverlening is dat wij strategisch plannen vanuit een helicopter view (globaal overzicht).

Experts brengen eerst uw patrimonium in kaart en analyseren het vanuit verschillende invalshoeken, rekening houdend met uw doelstellingen en bekommernissen. Zo hebben we een globaal overzicht van wie u bent, wat u bezit en waar u naartoe wilt.

Onze analyse zal de sterktes en zwaktes van uw patrimonium aan de oppervlakte brengen. Zo hebben we een duidelijk beeld hoe uw situatie verbeterd kan worden.

Vervolgens wordt met betrekking tot de zwakke punten een actieplan opgemaakt en worden adviezen geformuleerd om die actiepunten in overeenstemming te brengen met uw persoonlijke behoeften en doelstellingen.

Nadien worden de weerhouden oplossingen geïmplementeerd, zodat uw situatie ook daadwerkelijk verbetert.

Wanneer alle actiepunten geoptimaliseerd zijn, zal uw situatie op regelmatige tijdstippen opnieuw worden geëvalueerd zodat uw patrimonium ook in de toekomst op rails blijft.